Kategori: Filosofi

Kasampurnan Jroning Filsafat

Seratan meniko katulis dening Prof. Dr. Adi Heru Sutomo, kapethit saking kalawarti Djaka Lodang No. 02. Apa ta kang sinebut Filsafat? Ana kang ngarani yen Filsafat iku ilmu kang nyinaoni opo wae, saengga ing basa Inggris kerep kasebut "the Science of what is all about" awis saka filsafat iku sabanjure dilairake ilmu-ilmu liyane kayata illmu...


Momot Kamot Jroning Filosofi Jawi

Kapethit saking kalawarti Djaka Lodang No. 38 seratan Adi heru Sutomo. Begja Sawetah utawa Bahagia Seutuhnya kang sok uga kasebat Kawruh jiwa kang dadi ajarane Kyai Ageng Suryamentaram iku saiki uga ana kang nyebat Ajaran Ilmu Bahagia kang yen dijawakake dadi Ajaran Ilmu Begja. Kyai Ageng Suryamentaram iku sabenere putrane Sri Sultan Hamengku Buwono VII...